Acceptatie-indicatie

Producten

Verzenden Betalen


Verzending/betaling

Vooruit betalen en verzending per post, bijdrage in de kosten binnen Nederland € 3,70

Vooruit betalen en verzending per post, bijdrage in de kosten Naar België en Luxemburg € 3,70

Verzending onder rembours in Nederland, bijdrage in de kosten € 16,66

Als u kiest voor vooruit betalen en verzending per post kunt u het bedrag overmaken naar:


Giro 5809909
IBAN =  NL39 INGB 0005809909        
BIC = INGBNL2A                                  

T.N.V.  Sokkensjop

Maarssen

Onder vermelding van het bestelnummer dat u heeft gekregen.

Zodra uw betaling is ontvangen zullen wij uw bestelling in behandeling nemen.

Retour

Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het produkt binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Sokkensjop.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de produkten niet beschadigd of gebruikt zijn.

Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Sokkensjop.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Sokkensjop.nl betaalde bedrag.

De kosten voor het terugzenden van de produkten zijn voor rekening van de Klant.